Pertandingan Anugerah Pengurusan Sisa PolyCC 2023

Anugerah Pengurusan Sisa Politeknik dan Kolej Komuniti diadakan dengan tujuan membudayakan penjimatan air dalam kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia bagi mendidik dan memupuk budaya penyelidikan di tempat kerja dan kehidupan harian dan juga memberi kesedaran kepada warga Politeknik dan Kolej Komuniti mengenai pengurusan sisa yang boleh membantu meningkatkan kualiti kehidupan kepada alam sekitar.

Penilaian anugerah ini adalah berdasarkan pembuktian ringkasan pencapaian yang dilampirkan bersama seperti salinan resit penjualan sisa, penubuhan jawatankuasa berkaitan pengurusan sisa, latihan/aktiviti promosi dalaman, lawatan penanda arasan, amalan baik yang dilaksanakan, penggunaan peralatan/produk/teknologi hijau dalam polisi pengurusan sisa dan pengiktirafan serta kejayaan yang diperolehi.

Tiga (3) pemenang bagi setiap katogeri iaitu Politeknik dan Kolej Komuniti akan dipilih bagi anugerah ini.

Image