Pertandingan Pengurusan Pengangkutan Hijau PolyCC 2023

Pengurusan pengangkutan hijau di peringkat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti merujuk kepada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan impak negatif pengangkutan terhadap alam sekitar dan mendorong penggunaan pengangkutan berwawasan alam di dalam kampus atau institusi pendidikan politeknik. Ini termasuk tindakan yang diambil untuk mengurangkan pencemaran udara, pengurangan pembebasan gas rumah hijau, meningkatkan kecekapan tenaga, serta meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti PolyCC dalam penggunaan pengangkutan.
Objektif penganjuran pertandingan ini adalah untuk menerapkan kesedaran tentang kepentingan untuk mengurangkan pencemaran di sektor pengangkutan melalui pelaksanaan polisi dan penggunaan teknologi hijau.

Antara galakan dalam mengurangkan jejak karbon termasuklah :

1) Penggunaan Pengangkutan Awam: Menggalakkan kakitangan dan pelajar untuk menggunakan pengangkutan awam seperti bas, keretapi atau tren ringan untuk mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi.
 
2) Kenderaan Berkelas Hijau: Menggantikan atau menambah bilangan kenderaan dalam kampus dengan kenderaan berkelas hijau seperti kenderaan elektrik atau kenderaan hidrogen. Kenderaan berkelas hijau boleh membantu mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dan mengurangkan pencemaran udara dalam kampus.

3) Berkongsi Kenderaan: Menggalakkan konsep berkongsi kenderaan antara kakitangan dan pelajar untuk mengurangkan bilangan kenderaan di dalam kampus.

4) Pengurusan Lalu Lintas: Melaksanakan langkah-langkah pengurusan lalu lintas yang berkesan di dalam kampus atau institusi pendidikan. Ini termasuk menyediakan infrastruktur yang baik untuk pejalan kaki dan berbasikal, serta mengurangkan kesesakan lalu lintas melalui langkah-langkah seperti pengurusan parkir yang bijaksana, pengurangan zon parkir, atau pengaturan semula laluan lalu lintas.

5) Kesedaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan kakitangan dan pelajar mengenai pentingnya pengangkutan hijau dan kesan negatif pengangkutan terhadap alam sekitar.